مصاحبه با محمد حسین ادیب

مشخص‌تر توضیح دهید ؟ 

ادیب : دولت حقوق ۴میلیون و ۵٠٠ هزار نفر را از محل صادرات نفت پرداخت می‌کرد با قطع صادرات نفت بخش مهمی از کسر بودجه دولت از محل فروش اوراق به بانک‌ها و فروش سهام در بورس تامین شد تقریبا در اوج هفته‌ای ۵ هزار میلیارد تومان اوراق بوسیله بانک‌ها خریداری می‌شد و دولت ٣٠ هزار میلیارد تومان سهام فروخت در وضع فعلی فروش اوراق به ٣٠٠ میلیارد تومان نمی‌رسید و از اعتماد مردم به بورس درست استفاده نشد و این تامین بودجه پرداخت حقوق به چهار و نیم میلیون حقوق بگیر را کمی مشکل کرده است درحالی که معادل سه میلیون بشکه ارزش حرارتی نفت ، انرژی در کشور به قیمت مفت به ١٠٠ شرکت شارژ می‌شود و اینها محصول خود را به قیمت روز دلار به داخل و خارج می فروشند  ؛ یک جای اداره کلان اقتصاد می لنگد ثروت درست توزیع نمیشود

رئیس جمهور بعدی آمریکا در حوزه اقتصاد چه مواضعی خواهد داشت ؟ 

ادیب : اگر جهانی شدن اقتصاد را به یک شعله آتش تشبیه شود ، هیزم را ریگان جمع کرد ، بوش کبریت زد  و آن را شعله ور کرد و اوباما بر آن دمید ، ترامپ به‌عنوان یک آتش نشان عمل کرد و سعی کرد شعله جهانی شدن اقتصاد را خاموش کند البته فقط سعی کرد اما رئیس جمهور بعدی هر که می‌خواهد باشد تلاش برای خاموش کردن شعله جهانی شدن اقتصاد را شدت می‌دهد 

واضح تر بگویید ؟ 
ادیب : ما به پایان عصر جهانی شدن اقتصاد نزدیک می‌شویم اقتصادهای ملی جایگزین اقتصادهای ادغام شده در اقتصاد جهانی می‌شود