شناسایی عوامل نزولی قیمت دلار تا شب عید/ دو سد حمایتی برای شاخص بازار ارز

در برابر نزول قیمت دلار به سطوح پایین تر، دو سد حمایتی مهم وجود دارد. اولی محدوده 25 هزار و 200 تومانی است و دیگری محدوده 24 هزار و 800 تومانی. 

هر کدام از این سطح ها شکسته شوند، میزان فروش ها در بازار می تواند شدت بیشتری پیدا کند. برای بازیگران بازار ارز، ‌چنانکه بارها گفته شده است، سد حمایتی 7 هزار تومانی حواله درهم نیز اهمیت اساسی دارد. 

درهم روز شنبه توانسته بود، این سطح را حفظ کند و این موضوع موجب شده بود که فشار فروش در بازار کنترل شود.

منبع : شبکه تحلیل تخصصی بازار تهران